Close

Disse finner du på kontoret

Anne Bruaset

Helsesektretær

Anne Kari Graneng

Sykepleier

Astrid Ruud

Konsulent

Berit Dalen

Sykepleier

Grete Storrøsten

Sykepleier

Hege Vangen

Avdelingssykepleier

Hristo Stefanov

Vikarlege

Inga Dalvang

Helsefagarbeider

Karin Nygårdshaug Dalbakk

Sykepleier

Linda Cathrine Brænd

Lege

100% permisjon frem til 1. desember 2021

Marte Kvittum Tangen

Spesialist i allmennmedisin

Permisjon, 100% til august 2021

Nakita Saleem

Lege

Oda Martine S. Øverhaug

Lege

Oda Martine Øverhaug har 50% permisjon.

Ove Ingebrigtsvoll Feragen

Spesialist i allmennmedisin

Rebecca Marie Snekkenes

Turnuslege

Sarita Linnea Pal Stolsmo

Lege

Tor Halvor Bjørnstad-Tuveng

Spesialist i allmennmedisin

Jobber 50% som fastlege og 50% som kommuneoverlege