Close

Disse finner du på kontoret

Anne Bruaset

Helsesektretær

Anne Kari Graneng

Sykepleier

Astrid Ruud

Konsulent

Berit Dalen

Sykepleier

Ellen Marit Fiskvik

Avdelingssykepleier

Grete Storrøsten

Sykepleier

Jonas Pousar Oppøyen

Lege

Vikar for Silje Kleven fra 1.mars 2019.

Karin Nygårdshaug Dalbakk

Sykepleier

Lars Hektor Klensmeden Fosse

Turnuslege

Marte Kvittum Tangen

Spesialist i allmennmedisin

Oda Martine S. Øverhaug

Lege

Oda Martine Øverhaug har 50% permisjon. Vikar er Carl Robin Gideonsson.

Ove Ingebrigtsvoll Feragen

Spesialist i allmennmedisin

Sarita Linnea Pal Stolsmo

Lege

Silje Kleven

Lege

Silje Kleven har 100% permisjon til 18.august 2019. Vikar er Jonas Pousar Oppøyen.

Tor Halvor Bjørnstad-Tuveng

Spesialist i allmennmedisin