Close

3. april 2020

Til informasjon:

Dr Tor Halvor Bjørnstad-Tuveng jobber til vanlig 50 % som kommuneoverlege og 50 % som fastlege i Tynset kommune. I den situasjonen vi er inne i nå, jobber han i 100 % stilling som kommuneoverlege. Det vil si at alle hans pasienter blir satt opp hos andre leger ved kontoret. Du kan fortsatt sende meldinger og bestille resepter. Det vil bli tatt hand om av andre her. Vi håper på forståelse.