Close

26. mars 2020

Luftveisproblemer – respiratory problems?

Svarer du ja på et av disse spørsmålene?

  • Har du luftveisproblemer?
    • hoste, bihulebetennelse, bronkitt, lungebetennelse, ørebetennelse?
  • Vært i utlandet
  • Vært i nærkontakt med mistenkt Koronasmittet eller Koronasmittet

IKKE GÅ INN PÅ LEGEKONTORET

Ring oss via telefon 62 48 51 62

Do you answer yes to one of these questions?

• Do you have respiratory problems?

• cough, sinusitis, bronchitis, pneumonia, ear inflammation?

• Been abroad

• Have been in close contact with the suspected Korona or Korona

DO NOT ENTER THE DOCTOR´S OFFICE 

Call us phone 62 48 51 62