Close

12. juni 2019

Hva er en e-konsultasjon og hvordan det er ønskelig at den brukes

Husk at det er ikke er en chattefunksjon. E-konsultasjon gir deg en enkel og trygg kommunikasjonskanal til fastlegen når du trenger helsehjelp som ikke er akutt. Du kan bare bruke e-konsultasjon for kjente tilstander, og bare når det ikke krever fysisk oppmøte. Der er legen som avgjør om problemstillingen er egnet for e-konsultasjon.  All kommunikasjon mellom deg og legen blir stående i din journal.